FACET

EPS - je trgovinska marka italijanske firme FACET, koja počinje svoju delatnost u toku 1946. godine. Firma projektuje i proizvodi delove za kontrolu rada motora i kontrolu temperature za skoro sve marke automobila. Korišćene tehnologije za proizvodnju su različite i uključuju tipične (karakteristične) metode kao napr. štancovanje metala, ubrizgavanje plastike, namotaji... Takođe se ulaže u razvoj električnih modula za paljenje, senzora za pritisak i drugih delova. Sistem kvaliteta korišćen od početka samog planiranja do kontrole proizvodnog procesa garantuje se sertifikatima za kvaliteta ISO 9001:2000, ISO/TS 16949:2002. Prodaju pomaže katalog proizvoda koji se stalno osavremenjuje i publikuje se kako u vidu kataloga, tako i putem interneta.
http://www.facet-purolator.com/

Autodelovi Facet

Autodelovi Facet
- Delovi paljenja: set kontakta paljenja, kondenzatori razvodne kape, set kablova kablovi, moduli paljenja,
- Termostati
- Prekidači: indikatori ulja, stop prekidači, senzori temperature, rikverc prekidači, termoprekidači, termoprekidači za ventilatore sa duplom brzinom
- Delovi autoelektrike: senzori položaja radilice, senzori položaja leptira rasplinjača, lambda sonde,  senzori pritiska, senzori detonacije, senzori merača protoka, zraka senzori temperature zraka