DAIDO METALS

Japanska kompanija DAIDO METAL CO., LTD. iz Nagoje jedna je od vodećih svetskih kompanija u prozvodnji kliznih ležajeva.
Proizvodni program kompanije Daido Metal čine tri grane:
- klizni ležajevi u automobilskoj industriji 
- klizni ležajevi u brodarstvu, industriji, železnici, za generatore i dr.
- rotacione pumpe i oprema za podmazivanje,
http://www.daidometal.com/

Klizni ležajevi Daido Metals

Klizni ležajevi Daido Metals
Japanska kompanija DAIDO METAL CO., LTD. iz Nagoje jedna je od vodećih svetskih kompanija u prozvodnji kliznih ležajeva za automobilsku industriju.