AUTO VENTIL

Preduzeće AutoVentil počelo je sa radom 1957 godine. Proizvodni program nudi: ventile, vođice ventila za motore putničkih I teretnih vozila, traktore, šinska vozila… Preduzeće Auto Ventil se nalazi u Užicu 190 km jugozapadno od Beograda. Počelo je sa radom 1957. godine i do danas steklo brojne domaće i strane partnere. Proizvodni program: Ventili i vođice za motore putničkih i teretnih vozila, traktore, šinska vozila, plovne objekte, građevinsku i rudarsku mehanizaciju. Pored toga proizvode se u manjem obimu i ostali delovi iz ventilskog skolpa, kao što su podizači ventila, šipke podizača, tanjirići opruga, viljci klackalica i viljci glave motora. Zahvaljujući dobrom kvalitetu i izvoznoj orijentaciji naše ventile su ugrađivali poznati svetski proizvođači motora: GM - ADAM OPEL AG. Nemačka, ŠKODA, ZETOR Češka, BRIGGS - STRATTON CORP - USA, LEYLAND - Velika Britanija, kao i svi domaći proizvođači motora.
http://www.autoventil.co.rs/

Ventili motora

Ventili motora

Progaram obuhvata putnička i teretna vozila, traktore i šinska vozila.
- Ventili motora
- Vođice ventila