SACHS

SACHS ima veliko i sveobuhvatno iskustvo u oblastima ogibljenja i pogona.Cinjenice da je Sachs priznati dobavljač vodećih proizvođača motornih vozila širom sveta i njihov aktivan partner u razvoju novih vozila, ide u korist i tržištu rezervnih delova. Za više od 98% registrovanih vozila u Zapadnoj Evropi Sachsl nudi odgovarajuće amortizere i kvačila. Uz osnovne komponente celokupna ponuda se upotpunjuje i visokokvalitetnim delovima koji se ugrađuju uz amortizere i kvačila, a sve u cilju ponude kompletnog i usklađenog programa istog dobavljača. Sachs pored kompletnog programa kvačila za skoro sva putnička, laka teretna i teretna vozila nudi i komponente potrebne za njihov rad: - Sajle - Cilindre davače i cilindre primače - Koncentrične cilindre primače CSC Hidraulični sistem kvačila sa koncentričnim cilindrom primačem CSC koristi se sve više i kod manjih vozila. Njegove prednosti su: minimalno vreme potrebno za montažu, mala težina, bez servisiranja, visok stepen pouzdanosti, automatska korekcija hoda usled istrošenosti lamele, male dimenzije, optimalan stepen iskorišćenja i male sile pokretanja. Upravo zbog ovih karakteristika, ovi Sachs-ovi potisni ležajevi nalaze primenu već deset godina u teretnim vozilima.
http://www.zf.com

Amortizeri Sachs

Amortizeri Sachs
Korišćenjem novih materijala i tehnologija, Sachs amortizeri su postali veoma cenjeni zbog pouzdanosti i trajnosti. Program Sachs obuhvata amortizere za automobile komercijalna vozila.

Kvačila Sachs

Kvačila Sachs
Sistemi kvačila Sachs se odlikuju visokim kvalitetom i pouzdanošću. 
Program Sachs amortizera obuhvata:
- kvačila za putnička vozila
- kvačila za komercijalna vozila
- "Dual Mass" zamajce
- "Visko Fan" kvačila