NARVA

Tokom Drugog svetskog rata (1943) direkcija OSRAM-a izmešta deo svojih pogona iz ugroženog regiona Berlina u manje značajna područja u i oko Plauena u Saksoniji. Po završetku rata ovi pogoni započinju u novoj državi DDR samostalnu aktivnost pod imenom "Glühlampenwerk Plauen" (Fabrika žarulja, Plauen), ali nastavljaju nasleđenu tradiciju visokokvalitetne proizvodnje, koju sada razvijaju samostalno, u skladu sa novonastalim potrebama.


http://www.narva-light.com/de_DE/

Sijalice Narva

Sijalice Narva
Kompanija Narva proizvodi sve tipove sijalica za auromobile.